Samen kom je verder

Met ons Co-creatie Platform RoadMapp, onze Methodiek én Begeleiding lossen we samen de grote vragen op.

Co-creatie platform

RoadMapp


Ons digitale Platform RoadMapp rust jullie toe om op eigen kracht op avontuur te gaan!

✔️ Groepen gaan op eigen kracht in gesprek. Begeleiding niet nodig. Offline, Online of hybride samenwerken.
✔️ Snel itereren met onze unieke en ultieme ‘Lego-doos’ om iedere RoadMapp mee te co-creëren.
✔️ Benut alle verzamelde data van alle groepen om strategie te maken en te realiseren.

Co-creatie methodiek

Onze methodiek maakt strategie-exploratie én executie mogelijk met het gehele systeem.

✔️ 9 stappen die structuur en plezier geven aan al onze content voor inspirerende groepsbijeenkomsten.
✔️ 9 stappen om elk groot thema op de kaart te zetten met breed draagvlak, eigenaarschap en dialoog.
✔️ De werkwijze om alle stakeholders te betrekken, strategische topics boven tafel te krijgen én te realiseren.

Co-creatie begeleiding

Onze kundige gidsen helpen jullie op weg om júllie #Topics op de kaart te zetten.

✔️ Mét de stakeholders op co-creatiereis om het Topic te verhelderen en vertalen naar content die snaren raakt.
✔️ Maak jullie eigen mensen wegwijs in het Platform en Framework, leer jullie eigen RoadMapps co-creëren.
✔️ Zet de #BigTopics op de kaart, sharing the burden, maak het van iedereen!

“Collectief op Ontdekkingsreis!”

Co-creatie

Principes


Co-creëer met vertrouwen

Alles wat we creëren, creëren we samen mét de stakeholders, de mensen waar het om gaat en waar het voor bedoeld is. Zo gaan we sneller én komen we verder!


Durf groots te dromen

Grote thema’s vragen om grote dromen. Er is moed nodig om grenzen te verleggen. Daarom schuwen wij groots dromen niet, wij zoeken het actief op.


Van A naar B op de manier van B

We ontwikkelen instrumenten die passen bij de verandering die we willen zien. Leiderschap pakken we bijvoorbeeld aan door mensen in staat te stellen om ook leiderschap te pakken.


Eigenaarschap door zelfregie

Door mensen zelf de regie in handen te geven, maken ze zich de materie écht eigen. Dat is eigenaarschap! Hoe verleidelijk het ook is om oplossingen te bedenken voor anderen.


Ontdek stap voor stap

We werken met het einde in zicht en werken stap voor stap voorwaarts op basis van Appreciative Inquiry en Design Thinking. We leren en verbeteren snel en flexibel.


Maak de cirkel rond

Wij werken aan duurzame oplossingen, zodat de cirkel rond wordt en strategie wordt verwerkelijkt, voorbij de reguliere One-Off (eenmalige interventie).

Co-creatie

Ervaring


Onze specialiteit: RoadMapps en KoersKaarten op maat maken om op grote schaal (250+ spelers) de grote vragen op de kaart te zetten.

Grootzakelijke
Organisaties

Industrie, Zakelijke Dienstverlening, etc.

Samenwerkings-
verbanden

Koepels, Belangenbehartigers, Ketens, Netwerken

Publieke
Organisaties

Rijk, Overheden, Zorg, Onderwijs, etc.

>300 Tools

in co-creatie ontwikkeld

>100 Reizen

in vijf jaar gemaakt

>200k Spelers

in gesprek gegaan

Verken onze Stories

Onze Cases (klantverhalen), News (blogs) & Guides (kennisbank) maken jullie wegwijs.

“We zijn tot zoveel in staat als we mét elkaar praten!”

Verken alle #Topics in onze Store

Onze KoersKaarten (gedrukt), RoadMapps (digitaal/virtueel) en RoadTripps (events) rusten jullie toe.

Boek een Demo!

Wil je weten waar RoadMapp allemaal toe in staat is? En hoe onze methodiek van 9 stappen werkt? En hoe we jullie kunnen begeleiden bij het oplossen van jullie grote vragen? Hendrik-Jan Martens en Sietse Rauwerdink leggen het je met alle liefde uit.

Fill out my online form
De Oprichters: Hendrik-Jan en Sietse