Samen kom je verder

Op weg naar…

het CO-CREATIE ECOSYSTEEM

“Samen met onze partners werken we vol plezier aan een samenhangend systeem voor grootschalige co-creatie. Samen kunnen we de #BigTopics op de kaart zetten!”


Hendrik-Jan Martens & Sietse Rauwerdink
Oprichters van De Koers

Co-creatie toolkit

RoadMapp


Ons digitale Platform RoadMapp rust jullie toe om op eigen kracht op avontuur te gaan!

✔️ Groepen gaan op eigen kracht in gesprek. Begeleiding niet nodig. Offline, Online of hybride samenwerken.
✔️ Snel itereren met onze unieke en ultieme ‘Lego-doos’ om iedere RoadMapp mee te co-creëren.
✔️ Benut alle verzamelde data van alle groepen om strategie te maken en te realiseren.

Co-creatie aanpak


Ons 9-step framework maakt geweldige beleving mogelijk op enorme schaal.

✔️ Geeft structuur en plezier aan al onze content voor vloeiende en inspirerende groepsbijeenkomsten.
✔️ De leidraad voor alle co-creatiereizen om geweldige content bij de mensen te krijgen.
✔️ De werkwijze om alle stakeholders te consulteren, strategische topics boven tafel te krijgen én te realiseren.

Co-creatie begeleiding


Onze kundige gidsen helpen jullie op weg om júllie #Topics op de kaart te zetten.

✔️ Mét de stakeholders op co-creatiereis om het Topic te verhelderen en vertalen naar content die snaren raakt.
✔️ Maak jullie eigen mensen wegwijs in het Platform en Framework, leer jullie eigen RoadMapps co-creëren.
✔️ Zet de #BigTopics op de kaart, sharing the burden, maak het van iedereen!

“Met z’n allen op avontuur!”

Co-creatie

Principes


Co-creëer met vertrouwen

Alles wat we creëren, creëren we samen mét de stakeholders, de mensen waar het om gaat en waar het voor bedoeld is. Zo gaan we sneller én komen we verder!


Van A naar B op de manier van B

We ontwikkelen instrumenten die passen bij de verandering die we willen zien. Leiderschap pakken we bijvoorbeeld aan door mensen in staat te stellen om ook leiderschap te pakken.


Ontdek stap voor stap

We werken met het einde in zicht en werken stap voor stap voorwaarts op basis van Appreciative Inquiry en Design Thinking. We leren en verbeteren snel en flexibel.


Durf groots te dromen

Grote thema’s vragen om grote dromen. Er is moed nodig om grenzen te verleggen. Daarom schuwen wij groots dromen niet, wij zoeken het actief op.


Eigenaarschap door zelfregie

Door mensen zelf de regie in handen te geven, maken ze zich de materie écht eigen. Dat is eigenaarschap! Hoe verleidelijk het ook is om oplossingen te bedenken voor anderen.


Maak de cirkel rond

Wij werken aan duurzame oplossingen, zodat de cirkel rond wordt en strategie wordt verwerkelijkt, voorbij de reguliere One-Off (eenmalige interventie).

Co-creatie

Ervaring


Onze specialiteit: RoadMapps en KoersKaarten op maat maken om op grote schaal de grote vragen op de kaart te zetten.

>300 Tools

in co-creatie ontwikkeld

>100 Reizen

in vijf jaar gemaakt

>200k Spelers

in gesprek gegaan

“We zijn tot zoveel in staat als we mét elkaar praten!”

De nieuwste #Topics in de Store

Onze KoersKaarten (gedrukt), RoadMapps (digitaal/virtueel) en RoadTripps (events) rusten jullie toe.

Leer van onze Stories

Onze Cases (klantverhalen), News (blogs) & Guides (kennisbank) maken jullie wegwijs.

Boek een demo!

Wil je op weg geholpen worden door De Koers? Boek een online demo, persoonlijk, gratis, 30 min.