Robine de Koff

Creator | Het Zuiderlicht | De Denkende Doener

+31(0)10-261 3 361 | info@dekoers.nl


Ik werk vanuit de rotsvaste overtuiging dat werk anders kan, beter kan, leuker kan. De talenten liggen voor het oprapen binnen organisaties. Het is de kunst om de condities te creëren zodanig dat er ruimte ontstaat. Ruimte zodat mensen eigenaarschap kunnen pakken, initiatief kunnen tonen.

Ik geloof in samen veranderen, van onderaf. Fikkies stoken en dat aanwakkeren. Zodat het écht in beweging komt.
Uiteraard met de bedoeling en een streep op de horizon voor ogen.
Met een mix van richting en ruimte geven én resultaten vragen.

Cases

Store