Otto van Hulst

Creator | Talentproducties | De Ontwikkelaar

+31(0)10-261 3 361 | info@dekoers.nl


Gedreven lead HR&O | Verander- en programmamanager met passie en energie voor organisatieontwikkeling.
15+ jaar ervaring als in- en extern adviseur, teamleider, projectleider en programmamanager bij de Rijksoverheid, agentschappen, Defensie, provincies en gemeenten.

Store