Harry Jonker

Creator | The Art of Dialogue | De Janusdenker

+31(0)10-261 3 361 | info@dekoers.nl


Wat zou het mooi zijn als elke stem telt. Ik geloof in de kracht van diversiteit en gelijkwaardigheid.
Ik help organisaties goede dialogen te voeren. Innovatie en duurzame vernieuwing lukt beter door co-creatie. Daarvoor zul je “de kunst van de dialoog” moeten verstaan.
Ik help mensen in organisaties die kunst te leren verstaan!

Cases