Cristel van de Ven

Creator | Factor Vijf | Actie-onderzoeker

+31(0)10-261 3 361 | info@dekoers.nl


"Verbind mens- en organisatieontwikkeling voor de beste resultaten, zowel persoonlijk als bedrijfsmatig."

Senior procesbegeleider, adviseur en actie-onderzoeker op het gebied van: duurzame personele inzet en ontwikkeling, dialoog, diversiteit, cao vernieuwing en sociale innovatie. Vanuit mijn bedrijf Factor Vijf lever ik, samen met mede-eigenaar Aukje Nauta en met netwerkpartners, een bijdrage aan de groei van mensen en organisaties, door hun belangen beter met elkaar te verbinden.