Alexander Plooij

Creator | Connecting Fields | De Filosoof

+31(0)10-261 3 361 | info@dekoers.nl


Organisatieontwikkeling zien wij als een collectieve ontwikkelingsreis. Samen op weg door een (nog) onbekende wereld om antwoorden te vinden op kleine of grote vraagstukken die in organisaties, maar ook binnen de samenleving leven.

Connecting Fields brengt relevante Stakeholders in dialoog met elkaar. Wij kunnen van 30 mensen tot wel honderden mensen effectief en razendsnel en zelfs op verschillende locaties in dialoog brengen met elkaar. Wij halen door middel van onze unieke methodieken breedschalig informatie op om daarmee tot een gezamenlijk nieuw perspectief te komen. Door deze breedschaligheid creëren wij bij alle stakeholders betrokkenheid en een collectief bewustzijn. Nieuw beleid wordt daardoor door iedereen herkent en gedragen. ‘Bottom up meets top down’. Onze methodieken kunnen zowel analoog alsook digitaal worden ingezet.

Store