Benieuwd hoe het echt gegaan is?

logo website 310x90Jaap Peters is voorzitter van VV Zwammerdam en heeft deze vraag in de praktijk gebracht.

Harry Vermeulen, penningmeester, licht toe hoe het zogenaamde ballencontract tot stand kwam bij de Voetbalvereniging Zwammerdam in 2012: ‘Wie het weet mag het zeggen’.

Waarom aan het einde een shot voorbij komt van een sloot? Iedereen was bang dat de duurdere Derbystar ballen de vereniging meer geld zouden kosten, maar door het verhoogde eigenaarschap zijn de spelers er juist zuiniger op en halen ze de bal nu wél uit de sloot.

De kern van deze vraag is: het gevaar van denken voor de ander. Wie weet dit het beste te organiseren? Wie het weet mag het zeggen.

Een vergelijkbaar voorbeeld uit de praktijk kunnen jullie hier nalezen: Nieuwe brandweerauto’s te hoog voor de kazerne? Dat wist iedereen al!

Rijnlands vs Angelsaksisch

Bron: Het Rijnland boekje
Principes en inzichten van het Rijnland-model
(Jaap Peters en Mathieu Weggeman, 2009)
[hr]

Angelsaksisch

Rijnlands

Wie de baas is, mag het zeggen Wie het weet, mag het zeggen
Mensbeeld: individualisme Mensbeeld: solidariteit
Doelstelling als vertrekpunt (soll) Hier en nu als vertrekpunt (ist)
Organisatie is geldmachine Organisatie is werkgemeenschap
Zelf willen schitteren Samen schitteren, teamplay
Regelgedreven Principegedreven
Regels zijn regels Contextgevoelig
Functiesplitsing als norm Vakmanschap als basis
Coördinatie van bovenaf Coördinatie vanaf de werkvloer
Staf(aan)gestuurd) Primair proces staat centraal
Voorspelbaarheid als norm (standaardisering) Emergente strategie als norm (maatwerk)
Weten is meten (alles wat we kunnen meten is waar) Meten is weten (als je iets kunt meten, weet je meer)
Jaap Peters over Rijnlands organiseren

In dit filmpje vertelt Jaap Peters in een notendop over de kern van Rijnlands organiseren.

Rijnlands: zo kan het ook!