August 30, 2015

Samen veranderen, dan wordt het echt leuk!

Hoe vaak gebeurt het niet dat het management zegt: “Helaas zijn we gedwongen om maatregelen te nemen. Vanaf heden zullen we dingen echt anders moeten doen. Dat betekent dat we de volgende wijzigingen gaan doorvoeren (… en succes ermee)”. Een opgelegde verandering betekent voor veel mensen weg uit de comfort-zone en risicovolle nieuwe dingen doen die ze zelf niet verzonnen hebben. Resultaat: vaak weerstand. Is het misschien daarom dat veranderen in veel gevallen een negatieve lading krijgt? Niet nodig mijns inziens, daar veranderen ook leuk kan zijn, spannend en vooral inspirerend.

Tijdens veel van onze sessies is gebleken dat met name “samen het gesprek aangaan en vervolgens samen doen” de sleutel is tot succes. Draagkracht creëren onder alle stakeholders op alle niveaus is cruciaal. Uiteindelijk moet je het met zijn allen doen.

En dan heb ik het niet alleen over samen actieplannen opstellen. Het begint namelijk al veel eerder in het planningsproces. Ga aan tafel, start een conversatie over de cruciale onderwerpen binnen de organisatie en maak mensen deelgenoot. Bepaal samen de opgaven waar de organisatie voor staat en laat deelnemers zich verbinden. Samen veranderen en successen vieren, dat motiveert!

Hoe mooi was het om onlangs tijdens een testsessie van een van onze Koerskaarten te zien dat er een conversatie plaatsvond tussen teamleiders, verstandelijk gehandicapten en hun verwanten (de Driehoek). Met op de tribune de voorzitter van de raad van commissarissen van de opdrachtgever, een zorginstelling in het zuiden van het land, als aandachtig toeschouwer. Een ultieme manier om wensen van de klant in kaart te brengen met uiteindelijk alleen maar winnaars. Cliënten, verwanten en teamleiders worden gehoord, de directie krijgt input recht uit het hart van de klant en andere belangrijke stakeholders.

En ja, het is duidelijk dat er iets moet veranderen in het programma van een zorgaanbieder als de geldkraan langzaam wordt dichtgedraaid. Maar om dit voldongen feit op genoemde manier een positieve draai te geven is geweldig. Het moet uiteindelijk leiden tot een zeer efficiënte inzet van middelen en een gerichte inzet van verwanten ter ondersteuning van samen gecreëerde ideeën. “Bottom-up meets top-down” in optima forma.

Hoe makkelijk had de directie vanuit een ivoren toren kunnen regeren en de bezuinigingen plus gevolgen in een PDF-format kunnen toesturen aan verwanten en teamleiders (… en succes ermee)? Wat was dan de kans geweest op vrijwillige inzet van de verwanten? En misschien ook iets meer weerstand?

Nee, in deze case staat de klant en zijn of haar omgeving echt centraal en het siert deze organisatie om bezuinigingen positief om te buigen door de conversatie aan te gaan met de “Driehoek” om uiteindelijk maximale klanttevredenheid te bewerkstelligen met beperkte middelen. Chapeau!

Over Marc van Oosterbosch

Als specialist aan de ‘harde’ kant van organiseren coacht hij strategische planningsprocessen met focus op innovatie. Hij creëert samen met de opdrachtgever ontwikkelrichtingen voor de toekomst en daaruit volgende opgaven voor de organisatie. Zijn kernactiviteiten zijn een analyse in dialoog en het leggen van verbanden.

Laat een reactie achter