KoersKompas logo

Navigeer naar de toekomst

Fase 1: Verkennen van de omgeving

Samen met de stakeholders worden de belangrijkste ontwikkelingen in kaart gebracht met de Verkenner. Deze fase voeren we uit met 10 mensen tot wel 10.000 mensen.

Fase 2: Uitdiepen van de organisatie

Na de externe analyse doen we de interne analyse. We destilleren de competenties van de organisatie. In deze fase betrekken we zoveel mogelijk collega’s.

Fase 3: Vertalen naar ontwikkelrichtingen

Met de uitkomsten uit de analyses bepalen we de ontwikkelrichtingen. Met een klein comité maken we gewichtige combinaties voor de korte en lange termijn.

Fase 4: Vaststellen van de opgaven

De ontwikkelrichtingen worden pakkend, resultaatgericht, richtinggevend en eenduidig. We zorgen samen voor een coherente en consistente set van opgaven.

De koers bepaal je met elkaar

If you don't know which direction you're going, how will you know when you're off course? Seth Godin

Het KoersKompas is het nieuwste wapenfeit van De Koers. Samen met de stakeholders worden op grote schaal de externe en interne analyse uitgevoerd. Om vervolgens en petit comité de ontwikkelrichtingen te bepalen.

En zoals het De Koers betaamt, hebben we alle onderdelen van dit proces gevat in een overzichtelijk geheel van speelse interventies. Voordat jullie het weten is de strategie bepaald, met maximaal eigenaarschap.

Bottom up verzamelen we alle gegevens, zowel analoog via de instrumenten als via digitale apps. Vervolgens analyseren we top down de resultaten en genereren we de opgaven. Top down meets bottom-up.

Opgavengestuurd werken

Noem het zelforganisatie, zelfsturing of zelfregie. Andere organisaties noemen het, net zoals Google en Spotify Agile. Organiseren als netwerk, flexibel organiseren. Wij van De Koers hebben het over Opgavengestuurd werken.

De kern? Van buiten naar binnen werken. De manier van organiseren aanpassen aan wat de buitenwereld vraagt. Onontbeerlijk in deze tijden van snelle veranderingen.

De Koers - Opgavengestuurd werken

Lijn 1: Opgaven

Met het KoersKompas bepalen we de ontwikkelrichtingen en opgaven. We komen samen tot een consistente en coherente set van opgaven.

Lijn 2: Talenten

Om zich aan opgaven te kunnen verbinden, is het noodzakelijk dat mensen hun talent en potentieel kennen. Met een KoersKaart zorgen wij hiervoor op een geheel eigen en efficiënte wijze.

Lijn 3: Opgavengestuurd werken

Als de opgaven en talenten in kaart zijn gebracht, kunnen deze aan elkaar worden gekoppeld. Met beursvloeren en de TeamCharter brengen wij dit proces grootschalig op gang.