Wat is het verschil tussen intellectueel eigendom en gebruiksrecht?

Officieel is de maker van het werk de eigenaar van het intellectueel eigendom. In het geval van De Koers helpt ons dit om ons werk te kunnen blijven doen. Als wij het intellectueel eigendom zouden overdragen, zouden opdrachtgevers toekomstige instrumenten kunnen blokkeren vanwege gelijksoortigheid met hun instrument.

Gebruiksrecht (of licentie) ondervangt dit probleem. De licentie is voor onbepaalde tijd en geeft daarom recht op het gebruik van het instrument.

Welke verschijningsvormen mogen wij aanspraak op maken?

Onze stelregel is: alles kan, behalve de oorspronkelijke PDF. Dit is om willekeur tegen te gaan. Zowel qua verkeerd gebruik van materialen, maar ook qua versiebeheer. Als de PDF eenmaal out there is, hebben wij er geen grip meer op. Daarnaast zijn wij er transparant over dat het drukwerk een deel van onze toegevoegde waarde en dus van ons verdienmodel is. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers.

Daarnaast heeft De Koers een gedeeld belang met elke opdrachtgever: dat het instrument zo breed mogelijk wordt ingezet met zo laag mogelijke drempels. We werken daarom mee aan de verspreiding van het woord. Door inzet van tal van media. Als er bijvoorbeeld behoefte is aan JPG’s voor presentaties of websites, dan delen we die graag. We kunnen ook instrumenten embedden op websites, zodat ze in vol ornaat bekeken kunnen worden en vervolgens besteld kunnen worden.

Hoe kom ik toch aan een Creative Commons licentie?

In principe is alles bespreekbaar, verwacht echter wel een aantal vragen van onze kant. Bijvoorbeeld: Wat is de aanleiding voor deze wens? Wat levert de licentie meer op?

Als we het er hierna over eens zijn dat de CC licentie de juiste weg is, zal er een afkoopregeling plaatsvinden. Dit doen wij uiteraard op maat.