De Kleine Reis: de 9 stappen

De Kleine Reis: de 9 stappen

Ontdek het zelf!

Dit is een Richtlijn, een Leidraad. Het is geen Norm of Model. Ga zelf ontdekken, blijf zelf ontdekken. Volg eerst jouw eigen intuïtie, dan de geest van de Richtlijn, daarna pas de letter.

Deze Richtlijn is gebaseerd op >12 jaar ervaring, honderden boeken (bedrijfskunde, psychologie, mystiek) en vele vragensets, maar elke situatie is anders. Het is aan ons allen om te ontdekken wat nodig is en wat ons te doen staat.

Als je voelt dat het in een specifieke situatie anders moet, dan is de kans het grootst dat jouw gevoel klopt. Maak vlieguren, leer er mee spelen en herken vervolgens overal deze patronen in jouw dagelijks werk en leven. En vooral: Praat er over in Co-reflectie met andere practitioners.

Het Overzicht

Anders zijn het ook maar cijfertjes

0

“Alles komt voort uit het niets”

Kernwoorden: Bron, Potentieel, Topic, Thema, Oorsprong.

Kernvraag: Wat is het centrale, overkoepelende thema?

Inspiratie: 0-punt, de Leegte (Void), de Bron, het Woord, the Big Bang, Het onbewuste.

Inhoud: Titel, ondertitel en middenbeeld.

Vorm: Een korte titel, een iets langere ondertitel en een inspirerend middenbeeld.

Dilemma: The clou is in the title. De titel en het beeld moeten de kern en de gebruiker pakken én het beestje bij de naam noemen. En dat alles in een paar woorden.

Verbinding: 0 is primair verbonden met de oneven getallen 1, 3, 5, 7 en 9 (telt op tot het oneven getal 25) en secundair met de even getallen 2, 4, 6 en 8 (telt op tot het even getal 20).

1

Er kan er maar één de eerste zijn

Kernwoorden: Startpunt, Vertrekpunt, Opening, Onboarding, Kick-off, Check-in.

Kernvraag: Wat is ons vertrekpunt? Waar komen we vandaan?

Inspiratie: Monade, Punt (0-dimensionaal), Eenheid, Call-to-adventure.

Inhoud: Introductie van de reis, de kernvraag en de Check-in (procesmatig).

Vorm: Korte inleiding, tekst en uitleg. Rollen verdelen om op eigen kracht te kunnen spelen.

Dilemma: De introductie kort en eenvoudig houden en de rollen beperkt houden.

Verbinding: 9 is de spiegel van 1 (telt op tot 10).

2

Er zijn altijd twee kanten aan een verhaal

Kernwoorden: Ontmoeten, IJsbreken, Jezelf voorstellen, Verbinden, Relateren, Kleur bekennen.

Kernvraag: Wie brengt wat mee aan tafel?

Inspiratie: Dyade, Lijn (1-dimensionaal), Dualiteit, Polariteit, Yin-Yang.

Inhoud: Kennismaking met elkaar én met het thema.

Vorm: Meestal anekdotisch (Wanneer…?) en dubbel: positief/negatief, enerzijds/anderzijds, toen/later.

Dilemma: Moet de essentie van het hele gesprek al bevatten én snel een primaire reactie opwekken (dus niet te ‘bedacht’).

Verbinding: 8 is de spiegel van 2 (telt op tot 10).

3

Al het goede komt in drieën

Kernwoorden: Verkennen, Situeren, Waarderen, Observeren, Diagnosticeren, Actueel.

Kernvraag: Waar gaat het over? Point of no return.

Inspiratie: Triade, Driehoek, Vlak (2-dimensionaal), Evenwicht, Threshold (drempel).

Inhoud: Samen verkennen van het thema en de kernvraag. Overgang van de bekende naar de onbekende wereld.

Vorm: Meestal als groep, vaak ook individueel. Het waarderen van de bekende wereld en het verkennen van de onbekende wereld.

Dilemma: Oordelen zonder te veroordelen. Situatie waarderen zoals deze is. Meegeven van informatie/context over het thema.

Verbinding: 7 is de spiegel van 3 (telt op tot 10).

4

Vier seizoenen in één dag

Kernwoorden: Verbeelden, Dromen, Idealen, Visie, Waarnemen, Ambitie, Richten, Potentieel.

Kernvraag: Waar staan we voor? Wat vinden we belangrijk? Waar richten we onze pijlen op?

Inspiratie: Tetrad, Seizoenen, Vierkant/ruit, Kompas (kardinale richtingen), twee assen stelsel, Vorm/Ruimte (3-dimensionaal).

Inhoud: Samen verbeelden van de ambitie en de toekomst. Bepalen hoe anderen hier baat bij hebben.

Vorm: Kwadrant van twee bij twee of vier kolommen. Meestal als groep beantwoord om tot overeenstemming te komen.

Dilemma: Dromen op een aardse wijze, zonder te zweven. Naar buiten gericht. Niet samen luchtkastelen bouwen of navelstaren.

Verbinding: 6 is de spiegel van 4 (telt op tot 10).

5

Geef me de vijf!

Kernwoorden: Keerpunt, Middelpunt, Essentie, Omslagpunt, Halverwege, Doorbraak, Veranderen.

Kernvraag: Waar gaat het in de kern om?

Inspiratie: Pentad, Gulden midden, Kwintessens, Pentagram, Ster, Tipping Point, The Ordeal, Calendar Midpoint.

Inhoud: Samen de essentie proberen te pakken. Elkaar ontmoeten in het midden. Terugblikken op de eerste helft, vooruitblikken op de tweede helft. Hoogtepunt van de Onbekende Wereld.

Vorm: Als groep terugblikken op de eerste helft, vooruitblikken op de tweede helft. Rust en eventueel stilte pakken.

Dilemma: Licht houden, op intuïtie, niet ‘bedenken’. Focus op proces houden, niet alles opnieuw ter discussie stellen. Verdichten van wat is ontdekt.

Verbinding: 5 is de spiegel van 1 en 9 samen (telt op tot 15).

6

De teerling is geworpen

Kernwoorden: Verdiepen, Prioriteren, Focus aanbrengen, Inrichten, Harmonie, Perfectie, Paradijs, Overeenstemmen.

Kernvraag: Waar gaan we voor?

Inspiratie: Hexad, Kubus, Dobbelsteen, Davidsster, Honingraat, drie assen stelsel (vier richtingen mét boven en beneden), half dozijn, 1+2+3.

Inhoud: Samen de kernvraag verdiepen en bewegen richting het gezamenlijke antwoord. De (stip op de) horizon concreet beschrijven. Tot overeenstemming komen.

Vorm: Als groep ideeën genereren, vertalen van het geleerde uit de eerste helft naar de praktijk. Vaak ook uitwerking van de ambitie van 4. De eerste stap van de tweede helft, op de weg terug naar het begin.

Dilemma: Richting geven aan concrete ideeën, zonder het te veel te framen. Wederom niet navelstaren, focus op ‘de zin’ voor de ander.

Verbinding: 4 is de spiegel van 6 (telt op tot 10).

7

Met zevenmijlslaarzen voorwaarts

Kernwoorden: Oogsten, Ophalen, Opbrengst, Uitkomsten, Verrichten, Take-away, Beschouwing, Plannen, Stollen, Borgen, Landen.

Kernvraag: Wat staat ons nu te doen? Point of return.

Inspiratie: Heptad, Elixer, Geluksgetal, Dagen van de week, Scheppingsverhaal, 7-year-itch, zevenjaarscycli, hoofdzonden en -deugden, chakra’s.

Inhoud: Samen het net ophalen, wat zijn we wijzer geworden in de onbekende wereld en hoe brengen we dit terug naar de bekende wereld?

Vorm: Komen tot een voorstel, uitwerking of plan. Wie gaat wanneer welke mijlpalen bereiken? De overgang van de onbekende wereld, terug naar de bekende wereld.

Dilemma: Richten op convergentie, hier moet de opbrengst verdichten. Divergentie, relativering en verbreding zijn nu de vijanden.

Verbinding: 3 is de spiegel van 7 (telt op tot 10).

8

Val zeven keer, sta acht keer op

Kernwoorden: Realiseren, Reflecteren, Doorpakken, Inzien, Actie, Waarmaken, Commitment, Toewijding, Daden, Handelen.

Kernvraag: Wat realiseren jij en ik (ons) nu en wat gaan jij en ik nu realiseren?

Inspiratie: Ogdoad, Lemniscaat, Bagua (Taoisme), 8 punten van een kubus, 8 kompasrichtingen, Ster van Venus.

Inhoud: Een ieder reflecteert op de bijeenkomst (inzichten, bewustwording) en bepaalt zijn/haar eerstvolgende stap. Beide benen op de grond.

Vorm: Individueel beantwoorden, delen én elkaar helpen om het scherp te krijgen. Volledige terugkeer in de bekende wereld.

Dilemma: Geen nieuwe zaken introduceren, maar ook geen herhaling veroorzaken. Klein en eenvoudig houden, de spanningsboog is kort.

Verbinding: 2 is de spiegel van 8 (telt op tot 10).

9

Elk einde is een nieuw begin

Kernwoorden: Afronden, Voltooien, Afronden, Doorgeven, Opvolgen, Check-out.

Kernvraag: Wat hebben we ervaren en hoe geven we het stokje door?

Inspiratie: Ennead, 3×3 matrix, 9 maanden, 9 levens, Nirwana, Via Gladiola.

Inhoud: Terugblikken op het proces en vooruitblikken op de vervolgstappen.

Vorm: Inventariseren als individuen en als groep. En een concrete vervolgafspraak maken als groep. De cirkel rond maken. De 9 is een spiraal, dus ook de start van een nieuwe cyclus op een hoger niveau.

Dilemma: Niet de inhoud opnieuw aansnijden, maar het proces evalueren en vooruitkijken.

Verbinding: 1 is de spiegel van 9 (telt op tot 10).

Verder Verdiepen?

Er zit nog zo veel achter!

De Symmetrieën:

Blokken 1 en 9 (samen 10)

Blokken 2 en 8 (samen 10)

Blokken 3 en 7 (samen 10)

Blokken 4 en 6 (samen 10)

(En dan de mystieke 0 en 5)

De Drie-eenheden:

Blokken 2, 3 en 4:
De Eerste Helft

Blokken 6, 7 en 8:
De Tweede Helft

Blokken 1, 5 en 9:
Start, Break, Finish

De Drie Fasen

Blokken 1, 2 en 3:
Vertrekken

Blokken 4, 5 en 6:
Ontdekken

Blokken 7, 8 en 9:
Terugkeren

Laat een reactie achter