Wat zijn de 9 stappen?

Ontdek het zelf!

Dit is een Richtlijn, een Leidraad. Het is geen Norm of Model. Ga zelf ontdekken, blijf zelf ontdekken. Volg eerst jouw eigen intuïtie, dan de geest van de Richtlijn, daarna pas de letter.

Deze Richtlijn is gebaseerd op >12 jaar ervaring, honderden boeken (bedrijfskunde, psychologie, mystiek) en vele vragensets, maar elke situatie is anders. Het is aan ons allen om te ontdekken wat nodig is en wat ons te doen staat.

Als je voelt dat het in een specifieke situatie anders moet, dan is de kans het grootst dat jouw gevoel klopt. Maak vlieguren, leer er mee spelen en herken vervolgens overal deze patronen in jouw dagelijks werk en leven. En vooral: Praat er over in Co-reflectie met andere practitioners.

Het Overzicht

Anders zijn het ook maar cijfertjes

De RoadTripp Reis
De X-Cirkel staat voor de Meeting

Er is een grotere RoadTripp Reis (links), waarbinnen de X (het keerpunt) een centrale plek inneemt. Hoe je deze Meeting (rechts) stap voor stap vorm geeft is het onderwerp van dit artikel.

Ingezoomd op de 9 stappen

De RoadTripp Meeting komt langs alle velden van de grotere RoadTripp Reis. De nummers en symbolen corresponderen dus ook met elkaar. Stap 1 correspondeert met de driehoek onder en stap 8 met de cirkel rechtsboven. In feite hebben we te maken met 10 blokken, afhankelijk van of je de ‘0’ meetelt. Daarmee kun je deze richtlijn het beste de 0+9 stappen noemen.

0

“Alles komt voort uit het niets”

Kernwoorden: Bron, Potentieel, Aanleiding, Scope, Oorsprong.

Kernvraag: Wat is het overkoepelende thema?

Inspiratie: 0-punt, de Leegte (Void), de Bron, het Woord, the Big Bang, Het onbewuste.

Inhoud: Titel, ondertitel en middenbeeld.

Vorm: Een korte titel, een iets langere ondertitel en een afbeelding.

Dilemma: The clou is in the title. De titel en het beeld moeten de kern en de gebruiker pakken én het beestje bij de naam noemen. En dat alles in een paar woorden.

1

Er kan er maar één de eerste zijn

Kernwoorden: Startpunt, Vertrekpunt, Opening, Onboarding, Check-in.

Kernvraag: Wat is ons vertrekpunt?

Inspiratie: Monade, Punt (0-dimensionaal), Eenheid, Call-to-adventure.

Inhoud: Introductie van de reis, de kernvraag en de Check-in (procesmatig).

Vorm: Korte inleiding, tekst en uitleg. Rollen verdelen om op eigen kracht te kunnen spelen.

Dilemma: De introductie kort en eenvoudig houden en de rollen beperkt houden.

2

Er zijn altijd twee kanten aan een verhaal

Kernwoorden: Ontmoeten, IJsbreken, Jezelf voorstellen, Verbinden, Kleur bekennen.

Kernvraag: Wie brengt wat mee aan tafel?

Inspiratie: Dyade, Lijn (1-dimensionaal), Dualiteit, Polariteit, Yin-Yang.

Inhoud: Kennismaking met elkaar én met het thema.

Vorm: Meestal anekdotisch (Wanneer…?) en dubbel: positief/negatief, enerzijds/anderzijds, toen/later.

Dilemma: Moet de essentie van het hele gesprek al bevatten én snel een primaire reactie opwekken (dus niet te ‘bedacht’).

3

Al het goede komt in drieën

Kernwoorden: Verkennen, Situeren, Waarderen, Observeren.

Kernvraag: Waar gaat het over?

Inspiratie: Triade, Driehoek, Vlak (2-dimensionaal), Evenwicht.

Inhoud: Samen verkennen van het thema en de kernvraag. Eerste stap in de onbekende wereld.

Vorm: Meestal als groep, vaak ook individueel. Het waarderen van de bekende wereld en het verkennen van de onbekende wereld.

Dilemma: Oordelen zonder te veroordelen. Situatie waarderen zoals deze is. Meegeven van informatie/context over het thema.

4

Vier seizoenen in één dag

Kernwoorden: Verbeelden, Dromen, Idealen, Visie, Waarnemen.

Kernvraag: Waar staan we voor? Wat vinden we belangrijk?

Inspiratie: Tetrad, Seizoenen, Vierkant/ruit, Kompas (kardinale richtingen), twee assen stelsel, Vorm/Ruimte (3-dimensionaal).

Inhoud: Samen verbeelden van de ambitie en de toekomst. Bepalen hoe anderen hier baat bij hebben.

Vorm: Kwadrant van twee bij twee of vier kolommen. meestal als groep.

Dilemma: Dromen op een aardse wijze, zonder te zweven. Naar buiten gericht. Niet samen luchtkastelen bouwen of navelstaren.

5

Geef me de vijf!

Kernwoorden: Keerpunt, Essentie, Omslagpunt, Halverwege, Harmonie, Waarden, Veranderen.

Kernvraag: Waar gaat het in essentie om?

Inspiratie: Pentad, Gulden midden, Kwintessens, Pentagram, Ster, Tipping Point, The Ordeal, Calendar Midpoint.

Inhoud: Samen de essentie proberen te pakken. Elkaar ontmoeten in het midden. Terugblikken op de eerste helft, vooruitblikken op de tweede helft. Hoogtepunt van de Onbekende Wereld.

Vorm: Als groep terugblikken op de eerste helft, vooruitblikken op de tweede helft. Rust pakken.

Dilemma: Licht houden, op intuïtie, niet ‘bedenken’. Focus op proces houden.

6

De teerling is geworpen

Kernwoorden: Verdiepen, Prioriteren, Focus aanbrengen, Richten, Harmonie, Perfectie, Paradijs, Overeenstemmen.

Kernvraag: Waar gaan we voor?

Inspiratie: Hexad, Kubus, Dobbelsteen, Davidsster, Honingraat, drie assen stelsel (vier richtingen mét boven en beneden), half dozijn, 1+2+3.

Inhoud: Samen de kernvraag verdiepen en bewegen richting het gezamenlijke antwoord. De (stip op de) horizon concreet beschrijven. Tot overeenstemming komen.

Vorm: Als groep ideeën genereren, vertalen van het geleerde uit de eerste helft naar de praktijk.

Dilemma: Richting geven aan concrete ideeën, zonder het te veel te framen. Wederom niet navelstaren, focus op ‘de zin’ voor de ander.

7

Met zevenmijlslaarzen voorwaarts

Kernwoorden: Oogsten, Ophalen, Opbrengst, Uitkomsten, Take-away, Beschouwing, Landen.

Kernvraag: Wat staat ons nu te doen?

Inspiratie: Heptad, Elixer, Geluksgetal, dagen van de week, scheppingsverhaal, 7-year-itch, zevenjaarscycli, zonden, chakra’s.

Inhoud: Samen het net ophalen, wat zijn we wijzer geworden in de onbekende wereld en hoe brengen we dit terug naar de bekende wereld?

Vorm: Komen tot een voorstel, uitwerking of plan. Wie gaat wanneer welke mijlpalen bereiken?

Dilemma: Richten op convergentie, hier moet het gesprek verdichten.

8

Val zeven keer, sta acht keer op

Kernwoorden: Reflecteren, Doorpakken, Inzichten, Actie, Waarmaken, Commitment, Toewijding, Daden, Handelen.

Kernvraag: Wat realiseren jij en ik (ons) nu?

Inspiratie: Ogdoad, Lemniscaat, Bagua (Taoisme), 8 punten van een kubus, 8 kompasrichtingen.

Inhoud: Een ieder reflecteert op de bijeenkomst (inzichten, bewustwording) en bepaalt zijn/haar eerstvolgende stap. Terugkeer in de bekende wereld. Beide benen op de grond.

Vorm: Individueel beantwoorden, delen én elkaar helpen om het scherp te krijgen.

Dilemma: Geen nieuwe zaken introduceren, maar ook geen herhaling veroorzaken.

9

Elk einde is een nieuw begin

Kernwoorden: Afronden, Voltooien, Afronden, Doorgeven, Opvolgen.

Kernvraag: Wat hebben we ervaren en hoe geven we het stokje door?

Inspiratie: Ennead, 3×3 matrix, 9 maanden, 9 levens.

Inhoud: Terugblikken op het proces en vooruitblikken op de vervolgstappen.

Vorm: Inventariseren als individuen en als groep. En een concrete vervolgafspraak maken als groep.

Dilemma: Niet de inhoud opnieuw aansnijden, maar procesafspraken maken.

Verder Verdiepen?

Er zit nog zo veel achter!

De Symmetrieën:

Blokken 1 en 9 (samen 10)

Blokken 2 en 8 (samen 10)

Blokken 3 en 7 (samen 10)

Blokken 4 en 6 (samen 10)

(En dan de mystieke 0 en 5)

De Drie-eenheden:

Blokken 2, 3 en 4:
De Eerste Helft

Blokken 6, 7 en 8:
De Tweede Helft

Blokken 1, 5 en 9:
Start, Break, Finish

De Drie Fasen

Blokken 1, 2 en 3:
Vertrekken

Blokken 4, 5 en 6:
Ontdekken

Blokken 7, 8 en 9:
Terugkeren

Laat een reactie achter