Guidelines van De Koers

Guidelines van De Koers

Om de grote vragen van onze tijd te beantwoorden moeten we onszelf organiseren.

Elke organisatie streeft in zijn diepste wezen naar het zijn van één geheel.

Het geheel is meer dan de som der delen als deze op hun eigen manier harmonieus interacteren.

De interacties bepalen de kwaliteit van de organisatie en de onderlinge connectie.

Diepe connecties ontstaan door mensen die elkaar in het midden ontmoeten.

De ontmoetingen worden waardevol door wederzijdse, oprechte verwondering.

Jezelf verwonderen doe je niet door te overtuigen, maar door de ander te bevragen.

Door oprechte vragen leren we onszelf, de ander en de materie werkelijk kennen.

Door elkaar te leren kennen kunnen we met elkaar leren samenwerken.

In de samenwerking ontdekken we dat we onderdeel zijn van een groter geheel.

En als groter geheel kunnen we de grote vragen werkelijk duurzaam beantwoorden.

Laat een reactie achter