De Grote Reis: Co-creatie én Co-reflectie

De Grote Reis: Co-creatie én Co-reflectie

Collectief op ontdekkingsreis

Sinds 2014 hebben wij ons als De Koers toegelegd op de co-creatie van KoersKaarten en sinds 2017 ook RoadMapps. Co-creatie heeft een grote meerwaarde, zoals te lezen is in deze Guide. We gaan sneller én we komen verder. De afgelopen jaren hebben we daar enorm veel ervaring mee opgedaan en hebben we rode draden kunnen herkennen in hoe dit precies verloopt. Een proces van continue iteratie dat zijn waarde heeft bewezen.

Co-creatie heeft er voor gezorgd dat er steeds grotere groepen met steeds groter gemak in dialoog konden gaan. En met name door middel van RoadMapp werd zo veel data verzameld en dat deed ons realiseren wat er allemaal nog meer mogelijk is. Zo ontstond de tweede helft van de Grote Reis, die in het teken staat van Co-reflectie.

In deze Guide zetten wij uiteen hoe deze Grote Reis in de praktijk werkt. Net zoals de Kleine Reis (de inhoud van het instrument, ook in 9 stappen) is dit een Richtlijn, een Leidraad. Het is geen Norm of Model. Ga zelf ontdekken, blijf zelf ontdekken. Volg eerst jouw eigen intuïtie, dan de geest van de Richtlijn, daarna pas de letter.

De Koninklijke Route

Anders zijn het ook maar cijfertjes

Fase 0. Het Topic


Kernwoorden: Bron, Potentieel, Topic, Thema, Oorsprong.

Kernvraag: Wat is het centrale, overkoepelende #Topic (thema/onderwerp) van de Grote Reis?


Inhoud: Titel, ondertitel en middenbeeld.

Uitkomst: Vaak wordt de titel gaandeweg steeds verder aangescherpt, het is het punt waar alles continu omheen draait.

Fase 1. De Intake: Starten


Kernwoorden: Startpunt, Vertrekpunt, Opening, Onboarding, Kick-off, Check-in, Intake.

Kernvraag: Wat is ons vertrekpunt? Waar komen we vandaan?


Inhoud: Verkenning met een kernteam van het centrale #Topic en samenstelling van de @Teams voor de co-creatie. Sense of urgency en intentie. Waarom en waartoe.

Uitkomst: Ja, we gaan op reis! We gaan het #Topic samen op de kaart zetten! Akkoord op reisplan: aantal sessies, samenstelling teams (stappen 2, 3 en 4) & Datums sessies. Maar dit is meer een ‘VanPlan’, er is altijd ruimte voor voortschrijdend inzicht.

Fase 2. De Scope: Verkennen


Kernwoorden: Ontmoeten, Kennismaken, Verbinden, Relateren, Kleur bekennen, Verbeelden, Diagnose.

Kernvraag: Wat is waar deze reis in de kern om draait? Randvoorwaarden: wie, wat en hoe?


Inhoud: Eerste échte stap in de co-creatiefase. Met het co-creatieteam bepalen we de scope van de Grote Reis (kaders): waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe en wat voor gesprek gaan de spelers straks op grote schaal met elkaar voeren?

Uitkomst: (impliciete) overeenstemming over de scope van de reis die men samen gaat maken. Gedeeld beeld van de ontmoeting die plaats gaat vinden. Er wordt na afloop een eerste prototype voorbereid van de Route.

Fase 3. De Route: Vertalen


Kernwoorden: Vertalen, Materie, Inhoud, Route. Kleine Reis.

Kernvraag: Waar gaat het over? Point of no return.


Inhoud: Chocola maken van de Content van de Kleine Reis, ideeën testen, bij wie en wanneer testen? Welke route gaan de spelers met elkaar doorlopen?

Uitkomst: (impliciete) overeenstemming over de ontwikkeling van een prototype van de RoadMapp of KoersKaart op basis van de 9 stappen. Deze wordt in de praktijk meermaals getest.

Fase 4. De Beweging: Delen


Kernwoorden: Voorbereiden, Enthousiasmeren, Waarmaken.

Kernvraag: Wie proberen we te enthousiasmeren om mee te doen? Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?


Inhoud: Samen met ambassadeurs wordt bepaald hoe we de (hele) gemeenschap in gesprek kunnen brengen en zo het #Topic op de kaart kunnen zetten. We testen het instrument, bereiden de speelsessies voor, scherpen doelgroepen/persona’s aan, bepalen via welke kanalen deze mensen worden benaderd.

Uitkomst: Persona’s helder, Communicatieplan, ‘Uitrolplan’, iedereen in stelling gebracht.

Fase 5. De Gesprekken: Ontmoeten


Kernwoorden: Keerpunt, Middelpunt, Essentie, Omslagpunt, Halverwege, Doorbraak, Veranderen.

Kernvraag: Waar gaat het in de kern om?


Inhoud: De hele gemeenschap gaat in @Teams van 3 tot 9 spelers op grote schaal in dialoog over het gezamenlijke #Topic en vertaalt dit naar de eigen praktijk. We gaan nu met z’n allen op Ontdekkingsreis, we zijn Live! Festivalgevoel (Large Scale).

Uitkomst: sessieverslagen en eigenaarschap op het #Topic. Iedereen die mee heeft gedaan weet wat hem/haar nu te doen staat.

Fase 6. De Opvolging: Reflecteren


Kernwoorden: Opvolgen, Verdiepen, Verbeelden, Reflecteren.

Kernvraag: Welk eerste beeld is er ontstaan uit alle sessies?


Inhoud: Deze terugblik vormt de eerste stap in de reflectiefase (de tweede helft). Met de ambassadeurs worden ervaringen gedeeld en een eerst beeld gevormd van de uitkomsten. Welke rode draden kunnen we er in herkennen?

Uitkomst: Gedeeld beeld van de uitkomst. Opvolging van sessies en ‘taggen’ van alle informatie uit de database, zodat de analysefase goed wordt voorbereid.

Fase 7. De Oogst: Analyseren


Kernwoorden: Oogsten, Ophalen, Opbrengst, Uitkomsten, Verrichten, Take-away, Beschouwing, Plannen, Stollen, Borgen, Landen.

Kernvraag: Wat zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen? Point of return.


Inhoud: Door alle verzamelde data goed te analyseren, komt het co-reflectieteam tot collectieve intelligentie: conclusies en aanbevelingen om het #Topic écht te laten landen.

Uitkomst: Conclusies en aanbevelingen over het totaal, die voorgelegd kunnen worden aan de groep in de volgende fase.

Fase 8. De Beslissing: Realiseren


Kernwoorden: Realiseren, Beslissen, Doorpakken, Inzien, Actie, Waarmaken, Commitment, Toewijding, Daden, Handelen.

Kernvraag: Wat gaan we nu met elkaar realiseren?


Inhoud: De conclusies en aanbevelingen zijn aanleiding om besluiten te nemen over de toekomst, gedragen door de gehele gemeenschap.

Uitkomst: Besluitenlijst, Afsprakenlijst en Actielijst.

Fase 9. De Afronding: Nakaarten


Kernwoorden: Afronden, Voltooien, Doorgeven, Opvolgen, Check-out.

Kernvraag: Wat hebben we ervaren en hoe geven we het stokje door?


Inhoud: En zo komen we al weer aan het einde: hoe hebben we de reis beleefd? Nakaarten met het kernteam (uit Fase 1). Waar staan we nu? Welke lessen kunnen we er uit trekken? En wat zijn onze vervolgstappen?

Uitkomst: Vervolgreis, nieuwe aanleiding, input voor case, Quote.

Verder Verdiepen?

Er zit nog zo veel achter!

De Symmetrieën:

Blokken 1 en 9 (samen 10)

Blokken 2 en 8 (samen 10)

Blokken 3 en 7 (samen 10)

Blokken 4 en 6 (samen 10)

(En dan de mystieke 0 en 5)

De Drie-eenheden:

Fases 2, 3 en 4:
De Eerste Helft

Fases 6, 7 en 8:
De Tweede Helft

Fases 0, 1, 5 en 9
De Middenkolom

De Drie Fasen

Blokken 1, 2 en 3:
Creëren

Blokken 4, 5 en 6:
Spelen

Blokken 7, 8 en 9:
Reflecteren

Laat een reactie achter