Roadtripp
Vragenset

Ontdek het zelf!

Dit is een Richtlijn, een Leidraad. Het is geen Norm of Model. Ga zelf ontdekken, blijf zelf ontdekken. Volg eerst jouw eigen intuïtie, dan de geest van de Richtlijn, daarna pas de letter.

Deze Richtlijn is gebaseerd op >12 jaar ervaring, honderden boeken (bedrijfskunde, psychologie, mystiek) en vele vragensets, maar elke situatie is anders. Het is aan ons allen om te ontdekken wat nodig is en wat ons te doen staat.

Als je voelt dat het in een specifieke situatie anders moet, dan is de kans het grootst dat jouw gevoel klopt. Maak vlieguren, leer er mee spelen en herken vervolgens overal deze patronen in jouw dagelijks werk en leven. En vooral: Praat er over in Co-reflectie met andere practitioners.

Het Overzicht

Anders zijn het ook maar cijfertjes

De RoadTripp Reis
De X-Cirkel staat voor de Meeting

Er is een grotere RoadTripp Reis (links), waarbinnen de X (het keerpunt) een centrale plek inneemt. Hoe je deze Meeting (rechts) stap voor stap vorm geeft is het onderwerp van dit artikel.

Ingezoomd op de 9 stappen

De RoadTripp Meeting komt langs alle velden van de grotere RoadTripp Reis. De nummers en symbolen corresponderen dus ook met elkaar. Stap 1 correspondeert met de driehoek onder en stap 8 met de cirkel rechtsboven. In feite hebben we te maken met 10 blokken, afhankelijk van of je de ‘0’ meetelt. Daarmee kun je deze richtlijn het beste de 0+9 stappen noemen.

Blok ‘0’

Alles komt voort uit het niets

Kernwoorden: Bron, Aanleiding, Scope, Oorsprong.

Kernvraag: Waar draait het allemaal om?

Symboliek: 0-punt, de Bron, het Woord, the Big Bang, Het onbewuste.

Inhoud: Titel, ondertitel en middenbeeld.

Vorm: Een korte titel, een iets langere ondertitel en een afbeelding.

Dilemma: The clou is in the title. De titel en het beeld moeten de kern en de gebruiker pakken én het beestje bij de naam noemen. En dat alles in een paar woorden.

Blok ‘1’

Er kan er maar één de eerste zijn

Kernwoorden: Startpunt, Opening, Onboarding, Check-in.

Kernvraag: Waar komen we vandaan?

Symboliek: Monade, Punt, Eenheid, Call-to-adventure.

Inhoud: Introductie van de reis, de kernvraag en de Check-in.

Vorm: Korte tekst en uitleg, Rollen verdelen om zelfstandig te kunnen spelen.

Dilemma: De introductie kort en eenvoudig houden en de rollen beperkt houden.

Blok ‘2’

Er zijn altijd twee kanten aan een verhaal

Kernwoorden: Ontmoeten, IJsbreken, Jezelf voorstellen.

Kernvraag: Wie brengt wat mee aan tafel?

Symboliek: Dyade, Lijn, Dualiteit, Polariteit, Yin-Yang.

Inhoud: Kennismaking met elkaar én met het thema.

Vorm: Meestal anekdotisch (Wanneer…?) en dubbel: positief/negatief, enerzijds/anderzijds.

Dilemma: Moet de essentie van het hele gesprek al bevatten én snel een primaire reactie opwekken (dus niet te ‘bedacht’).

Blok ‘3’

Al het goede komt in drieën

Kernwoorden: Verkennen, Situeren, Waarderen, Observeren.

Kernvraag: Wat is er gaande? Wat is er aan de hand?

Symboliek: Triade, Driehoek, Oppervlak, Evenwicht.

Inhoud: Samen verkennen van de kernvraag.

Vorm: Meestal als groep, vaak ook individueel. Vaak drie vragen/antwoorden.

Dilemma: Oordelen zonder te veroordelen. Situatie waarderen zoals deze is. Meegeven van minimale informatie.

Blok ‘4’

Vier seizoenen in één dag

Kernwoorden: Verbeelden, Dromen, Idealen, Visie.

Kernvraag: Waar gaan we naartoe?

Symboliek: Tetrad, Seizoenen, Vierkant/ruit, Kompas (kardinale richtingen), twee assen stelsel, vierde dimensie.

Inhoud: Samen verbeelden van de toekomst.

Vorm: Kwadrant van twee bij twee of vier kolommen. meestal als groep.

Dilemma: Dromen op een aardse wijze, zonder te zweven. Niet samen luchtkastelen bouwen.

Blok ‘5’

Geef me de vijf!

Kernwoorden: Middelpunt, Essentie, (Her)oriëntatie, Wekker, Omslagpunt, Halverwege, Harmonie.

Kernvraag: Waar gaat het in essentie over?

Symboliek: Pentad, Gulden midden, Kwintessens, Pentagram, Tipping Point.

Inhoud: Samen de essentie proberen te pakken. Elkaar ontmoeten in het midden.

Vorm: Als groep terugblikken op de eerste helft, vooruitblikken op de tweede helft. Pauze nemen.

Dilemma: Licht houden, niet te zwaar maken, focus op proces houden.

Blok ‘6’

De teerling is geworpen

Kernwoorden: Verdiepen, Prioriteren, Focus aanbrengen, Richten, Harmonie, Perfectie, Paradijs.

Kernvraag: Waar gaan we ons op richten?

Symboliek: Hexad, Kubus, Dobbelsteen, Davidsster, Honingraat, drie assen stelsel (vier richtingen mét boven en beneden), half dozijn, 1+2+3.

Inhoud: Samen de kernvraag verdiepen en bewegen richting het gezamenlijke antwoord. De (stip op de) horizon duiden.

Vorm: Als groep ideeën genereren, vertalen van het geleerde uit de eerste helft naar de praktijk.

Dilemma: Richting geven aan ideeën, zonder het te veel te framen.

Blok ‘7’

Met zevenmijlslaarzen voorwaarts

Kernwoorden: Oogsten, Ophalen, Opbrengst, Uitkomsten, Take-away

Kernvraag: Wat staat ons nu werkelijk te doen?

Symboliek: Heptad, Geluksgetal, dagen van de week, scheppingsverhaal, 7-year-itch, zevenjaarscycli, zonden, chakra’s.

Inhoud: Samen het net ophalen, wat is de opbrengst?

Vorm: Komen tot een voorstel, uitwerking of plan. Wie gaat wanneer welke mijlpalen bereiken?

Dilemma: Richten op convergentie, hier moet het gesprek verdichten.

Blok ‘8’

Val zeven keer, sta acht keer op

Kernwoorden: Reflecteren, Doorpakken, Inzicht, Actie.

Kernvraag: Wat zijn een ieders belangrijkste inzichten en vervolgstappen?

Symboliek: Ogdoad, Lemniscaat, Bagua (Taoisme), 8 punten van een kubus, 8 planeten, 8 richtingen van het kompas.

Inhoud: Een ieder reflecteert op de meeting en bepaalt zijn/haar eerstvolgende stap.

Vorm: Individueel beantwoorden, delen én elkaar helpen om het scherp te krijgen.

Dilemma: Geen nieuwe zaken introduceren, maar ook geen herhaling veroorzaken.

Blok ‘9’

Elk einde is een nieuw begin

Kernwoorden: Afronden, Terugblikken, Vooruitblikken, Vervolgen.

Kernvraag: Hoe hebben we de meeting ervaren en hoe gaan we deze voortzetten?

Symboliek: Ennead, 3×3 matrix, 9 maanden, 9 levens.

Inhoud: Terugblikken op het proces en vooruitblikken op de vervolgstappen.

Vorm: Inventariseren als individuen en als groep. En een concrete vervolgafspraak maken als groep.

Dilemma: Niet de inhoud opnieuw aansnijden, maar procesafspraken maken.

Verder Verdiepen?

Er zit nog zo veel achter!

De Symmetrieën:

Blokken 1 en 9 (samen 10)

Blokken 2 en 8 (samen 10)

Blokken 3 en 7 (samen 10)

Blokken 4 en 6 (samen 10)

(En dan de mystieke 0 en 5)

De Drie-eenheden:

Blokken 2, 3 en 4:
De Eerste Helft

Blokken 6, 7 en 8:
De Tweede Helft

Blokken 1, 5 en 9:
Start, Break, Finish

De Drie Fasen

Blokken 1, 2 en 3:
Vertrekken

Blokken 4, 5 en 6:
Ontdekken

Blokken 7, 8 en 9:
Terugkeren