De Vlaamse Overheid

Waarden in Actie

Word ook Waardenambassadeur!

Vlaamse Overheid: Waarden in actie

De Vlaamse overheid streeft ernaar een open en wendbare organisatie te zijn die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werkt de Vlaamse overheid aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

2

# Tools ontwikkeld

24

# Co-creators betrokken

1200

# Spelers in actie

De KoersKaart brengt de waarden van de Vlaamse overheid op een dynamische wijze tot een gespreksonderwerp. Op een luchtige manier worden de waarden duidelijk gesteld en staat iedereen stil bij wat de waarden betekenen op allerlei vlakken (persoonlijk en werkgerelateerd). De Koerskaart zorgt er ook voor dat de waarden omgezet kunnen worden naar concrete en uitvoerbare acties. Het ambassadeurschap dat eraan gekoppeld wordt, zorgt er ook voor dat het geen dode letter blijft, maar dat de waarden echt kunnen beginnen leven.

Penny De Beleyr
HR bij de Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur

De Koers van De Vlaamse Overheid

Het Startpunt | Huidige situatie

De Vlaamse overheid streeft ernaar een open en wendbare organisatie te zijn die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werkt de Vlaamse overheid aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

De Input | Middelen

– KoersKaart op maat – Webformulier om data mee af te vangen

De Heenreis | Verkennen

– Co-creatie 1: Scope bepalen – Co-creatie 2: Inhoud KoersKaart bepalen – Testen: 2 groepen

De Check-in | Mensen

Een brede vertegenwoordiging uit de hele organisatie heeft meegewerkt aan de totstandkoming. Vervolgens kon iedereen met de KoersKaart in gesprek.

Het Keerpunt | Ontdekken

Waar vind je deze waarden terug in je job? Hoe kan je de waarden elke dag uitdragen, in je werk en in het contact met collega’s en klanten? Aan de hand van het waardenspel exploreer je de betekenis van vertrouwen, wendbaarheid, openheid, daadkracht. Op het einde ben je een ‘waardenambassadeur’ die concrete engagementen heeft geformuleerd om de waarden in de praktijk om te zetten.

De Output | Opbrengst

De groepen hebben zelf hun inzichten op de KoersKaart geschreven en vervolgens online ingevoerd voor verdere analyse.

De Vervolgreis | Pionieren

Er is per groep bepaald: Wat gaan jullie morgen organiseren om elke waarde te versterken?

De Check-out | Beweging

De spelers hebben betekenis gegeven aan de kernwaarden en deze vertaald naar hun eigen praktijk. En zij hebben voor zichzelf bepaald: Van welke waarde(n) word jij ambassadeur? En wat kunnen jouw collega’s van jou verwachten?

Het Eindpunt | Gedroomde situatie

De Vlaamse overheid streeft naar een waardengedreven organisatie. De 4 waarden (openheid, daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid) kleuren de missie en visie, geven richting aan het beleid en beïnvloeden ook de dienstverlening.


Co-Creators


Guides

Quote Volgt

Meer weten?

Over deze case van De Vlaamse Overheid of wat wij doen in de sector Overheid? 

Bel 010-261 3 361, mail info@dekoers.nl of vul onderstaand formulier in.