Ministerie van JenV

JenV Verandert

Naar een veilige werkomgeving

Ministerie van JenV: JenV Verandert

JenV staat voor een goed werkende rechtsstaat, een veilig Nederland en een rechtvaardig migratiebeleid. Daartoe staan we midden in de samenleving. De samenleving verandert. Ontwikkelingen hebben implicaties voor zowel de missie en doelen, als voor de werkwijze en werkcultuur van JenV. Die werkwijze en werkcultuur vragen herijking. Kritiek van binnen en buiten JenV op ons huidige functioneren verhoogt de urgentie daartoe.
De minister heeft de opdracht aan de secretaris-generaal van JenV gegeven een meerjarig veranderprogramma uit te voeren; “JenV Verandert”. Het veranderprogramma heeft de doelstelling: ‘JenV is een betrouwbare partner voor burger, bedrijf, bestuur en media, die resultaat levert in een veranderende samenleving’.

3

# Tools ontwikkeld

50

# Co-creators betrokken

1500

# Spelers in actie

We hebben JenV-brede methodische aanpakken ontwikkeld om het gesprek te voeren over een werkcultuur waarin we elkaar aanspreken en tegenspreken. Een voorbeeld is «de KoersKaart». Deze methodiek is sindsdien breed ingezet binnen het ministerie; in de uitvoering en bij beleid, managers en medewerkers. Uit de dialoog in de teams komen specifieke behoeften per team in beeld, waarmee het team in hun werkpraktijk aan de slag gaat. Hierbij leggen zij ook de link met hun resultaten van het medewerkersonderzoek uit 2018 van het Bestuursdepartement JenV. De methodieken krijgen daarnaast JenV-brede aandacht, zoals tijdens de jaarlijkse Week van het Onbesproken Gedrag.

Jacqueline Kuyvenhoven
Programmadirecteur JenV Verandert

De Koers van Ministerie van JenV

Het Startpunt | Huidige situatie

JenV staat voor een goed werkende rechtsstaat, een veilig Nederland en een rechtvaardig migratiebeleid. Daartoe staan we midden in de samenleving. De samenleving verandert. Ontwikkelingen hebben implicaties voor zowel de missie en doelen, als voor de werkwijze en werkcultuur van JenV. Die werkwijze en werkcultuur vragen herijking. Kritiek van binnen en buiten JenV op ons huidige functioneren verhoogt de urgentie daartoe.
De minister heeft de opdracht aan de secretaris-generaal van JenV gegeven een meerjarig veranderprogramma uit te voeren; “JenV Verandert”. Het veranderprogramma heeft de doelstelling: ‘JenV is een betrouwbare partner voor burger, bedrijf, bestuur en media, die resultaat levert in een veranderende samenleving’.

De Input | Middelen

– KoersKaart, ontwikkeld in co-creatie met vertegenwoordigers van vele organisatie-onderdelen.
– Twee Digitale RoadMapps zijn in ontwikkeling.

De Heenreis | Verkennen

 JenV heeft instrumenten ontwikkeld om op een gestructureerde en vertrouwelijke wijze over morele dilemma’s en sociale veiligheid te spreken, zoals de KoersKaart. De gesprekken in het kader van de Koerskaart zijn gevoerd met leidinggevenden en medewerkers, in uitvoering en beleid. Inmiddels hebben zo’n 1.500 JenV’ers dat gedaan. Samen met de resultaten van het medewerkersonderzoek komen per team specifieke behoeften in beeld, die tot acties leiden in die teams. De taakorganisaties zetten de KoersKaart in waar dit past binnen hun eigen organisatieontwikkelingstraject. 

De Check-in | Mensen

– Meer dan 50 collega’s betrokken uit alle mogelijke organisatie-onderdelen
– 1500 JenV’ers die de KoersKaart hebben gespeeld.

Het Keerpunt | Ontdekken

Meer dan 1500 JenV’ers hebben samen het gesprek gevoerd. In grote en in kleine sessies.

De Output | Opbrengst

Uit alle sessies zijn veel data gekomen. Deze zijn door een team JenV’ers ingedikt tot speerpunten voor het veranderprogramma.

De Vervolgreis | Pionieren

De uitkomsten van het medewerkersonderzoek en de Koerskaartbijeenkomsten op het bestuursdepartement krijgen opvolging in de teams. Leidinggevenden en medewerkers maakten hier afspraken over, geholpen door getrainde procesbegeleiders. De afspraken liggen vast in verbeterplannen die de komende periode worden uitgevoerd. De voortgang van alle plannen wordt gevolgd door de brede Bestuursraad en de medezeggenschap.

De Check-out | Beweging

De spelers zijn zich bewust geworden van wat er nodig is om samen een veilige werkomgeving te creëren en wat een ieder daar in te doen staat.

Het Eindpunt | Gedroomde situatie

Door het onderwerp integriteit op de kaart te zetten, hebben 1500 JenV’ers zich kunnen verbinden aan het thema ‘een veilige werkomgeving’ en hebben zij hier zelf stappen in gezet. 


Co-Creators


Guides

Dit was een hele mooie reis, met een grote impact. Zoveel organisatieonderdelen die onderweg zijn aangehaakt en zoveel toewijding van iedereen om het te doen slagen. Erg mooi en fijn om een dergelijk commitment te merken.

Meer weten?

Over deze case van Ministerie van JenV of wat wij doen in de sector Overheid? 

Bel 010-261 3 361, mail info@dekoers.nl of vul onderstaand formulier in.