Skip to content

Gemeente Twenterand

Gemeente Twenterand (Overheid)

Benut je potentieel!

Op weg naar de Strategische Personeelsplanning


Om ook in de toekomst relevant te zijn, wil de Gemeente Twenterand meer van buiten naar binnen werken, op basis van de externe opgaven. Daarom is men een traject van Strategische Personeelsplanning (SPP) gestart. Om het huidige personeelsbestand in kaart te brengen, maar vooral om alle 250 medewerkers hun talent te laten ontdekken. Want zonder weet van je talenten kun je ook niet goed anticiperen op de buitenwereld.

3

# Tools ontwikkeld

32

# Co-creators betrokken

250

# Spelers in actie

Onze eigen KoersKaart is een mooi product dat goed in ons traject past. Op een laagdrempelige manier het gesprek met elkaar aan, nadenken over jezelf en zelfs in gesprek met onbekende collega’s. Het neveneffect dat je én ‘nieuwe’ collega’s leert kennen en de bekende nog beter is zeer positief. Het smaakt voor veel mensen naar meer!

Odette Haandrikman
Programmamanager SPP – Gemeente Twenterand

De RoadTripp van

Gemeente Twenterand

Lees van beneden naar boven!

A: De Ambitie

Het doel van deze RoadTripp was om een stap te zetten in de richting van een Strategische Personeelsplanning, door de talenten in de organisatie inzichtelijk te krijgen.

Output

Na afloop heeft iedere speler zijn/haar anwoorden overgenomen op een persoonlijk paspoort, om mee te nemen naar het vervolggesprek.

Vervolgreis

Als vervolgstap zijn voor alle medewerkers en managers samen vervolggesprekken ingepland om het verder te hebben over de eigen talenten én ontwikkeling. Daarnaast zijn de uitkomsten gebruikt om de talenten in de organisatie in kaart te brengen.

Check-out

De spelers zijn zich bewust geworden van hun talenten en waar nog potentieel ligt om te ontwikkelen. Dit hebben ze met elkaar ontdekt.

X: De Essentie

Tijdens de dialoog zijn alle medewerkers en managers van de Gemeente Twenterand in dialoog gegaan over hun talenten en welke potentie zij bij elkaar zien voor de toekomst.

Input

– KoersKaart op maat
– Persoonlijk Paspoort
– Poster om spelers te mobiliseren

Heenreis

– Co-creatie 1: Scope bepalen
– Co-creatie 2: Instrument co-creëren
– Testsessie met het management

Check-in

Co-creatie door dwarsdoorsnede van de organisatie:
– Medewerkers
– Management
– P&O

Q: De Kwestie

Om ook in de toekomst relevant te zijn, wil de Gemeente Twenterand meer van buiten naar binnen werken, op basis van de externe opgaven.

Daarom is men een traject van Strategische Personeelsplanning (SPP) gestart. Om het huidige personeelsbestand in kaart te brengen, maar vooral om alle 250 medewerkers hun talent te laten ontdekken. Want zonder weet van je talenten kun je ook niet goed anticiperen op de buitenwereld.