Gemeente Haarlem (Overheid)

Werk aan onze toekomst

Strategische Personeelsplanning


De omgeving, de stad Haarlem, is constant in beweging. Samen zijn de mensen van de Gemeente Haarlem verantwoordelijk dat zij hier als organisatie op anticiperen, ‘toekomstproof’ zijn met de juiste mensen, op het juiste moment, op de juiste plek, tegen de juiste kosten. Strategische Personeelsplanning helpt de Gemeente Haarlem hierbij.

3

# Tools ontwikkeld

38

# Co-creators betrokken

1100

# Spelers in actie

Ik begeleid een proces van integrale organisatieverandering met als doel een versterking van talentontwikkeling, persoonlijk leiderschap en vertrouwen. Waarmee snellere en betere dienstverlening aan bestuur en burger mogelijk wordt. Er is organisatiebrede beweging op gang gebracht, gericht op innovatie in samenhang waarin ontwikkeling van talent, structuur, processen en technologie gelijk op gaan. We volgen hierbij een participatieve, organische veranderbenadering.

Otto van Hulst
Programmamanager Organisatieontwikkeling

De Koers van

Gemeente Haarlem

Lees van beneden naar boven!

A: De Ambitie

Waar gaan we naartoe?


Programma Flexibel en Veilig staat voor een meerjarige, organisatiebrede ontwikkeling in de periode 2016-2018. Het programma zet in op integrale vernieuwing van de arbeidsorganisatie en de arbeidsrelaties. Het programma is opgezet rond vijf thema’s en wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met de medewerkers in de organisatie. Deze vijf thema’s zijn leiderschapsontwikkeling, arbeidsmobiliteit, strategische personeelsplanning, flexibilisering van werkstructuren en duurzame inzetbaarheid.

De Output

Wat hebben we gecreëerd?


Van alle groepen is de data verzameld, waarmee er een enorme, interactieve vragenlijst is afgenomen met verrijkte data.

De Vervolgreis

Wat gaan we daarna doen?


Met de data is de toekomstige kennis, vaardigheden en gedrag in kaart gebracht, als stap in de richting van de Strategische Personeelsplanning.

De Check-out

Wat hebben we geleerd?


De spelers zijn zich bewust geworden van de veranderende omgeving, wat dit voor hun functie gaat betekenen én wat ze hier zelf aan kunnen doen.

X: De Essentie

Waar gaat het écht om?


Alle 1100 medewerkers zijn in dialoog gegaan over de toekomst van Haarlem en hun eigen toekomst. Zorgvuldig voorbereid per afdeling door de afdelingshoofden en HR business partners.

De Input

Wat nemen we mee?


– KoersKaart op maat
– Achterkant KoersKaart op maat om het SPP traject toe te lichten
– Webformulier voor data verzameling

De Heenreis

Wat gaan we doen?


– Co-creatie 1: Scope bepalen
– Co-creatie 2: Instrument vormgeven
– Co-creatie 3: Met de HR business partners de uitrol per afdeling bepalen

De Check-in

Wie nemen we mee?


Een co-creatie van de hele organisatie, met een co-creatiegroep bestaande uit:
– Medewerkers
– Afdelingshoofden
– HR business partners

Q: De Kwestie

Waar komen we vandaan?


De omgeving, de stad Haarlem, is constant in beweging. Samen zijn de mensen van de Gemeente Haarlem verantwoordelijk dat zij hier als organisatie op anticiperen, ‘toekomstproof’ zijn met de juiste mensen, op het juiste moment, op de juiste plek, tegen de juiste kosten. Strategische Personeelsplanning helpt de Gemeente Haarlem hierbij.

Quote Volgt

Guides
Co-creators

Meer weten?

Over deze case van Gemeente Haarlem of wat wij doen in de sector Overheid? 

Bel 010-261 3 361, mail info@dekoers.nl of vul onderstaand formulier in.