Gemeente Etten-Leur

Wij houden van Etten-Leur

Gelukkig woon ik in Etten-Leur!

Gemeente Etten-Leur

Met een nieuwe Gemeenteraad op komst, was het tijd om te polsen wat er speelt in de gemeente.

5

# Tools ontwikkeld

65

# Co-creators betrokken

900

# Spelers in actie

Het is met de Etten-Leurse KoersKaart gelukt om bij een grote, zeer brede groep inwoners op te halen hoe zij Etten-Leur beleven. Soms in mooie dromen, vaak ook in concrete voorstellen of actievoornemens. Wat moeten we behouden, wat kan beter? Heel waardevol was het om rondetafelgesprekken te voeren met inwoners onderling, vaak zonder dat zij elkaar kenden. Aan ons nu de taak om alles wat is opgehaald heel concreet mee terug te nemen de wijken in en bij partners in zorg, welzijn, onderwijs en bij ondernemers. Ook de nieuwe burgemeester en straks de nieuwe gemeenteraad zullen dankbaar alle informatie gebruiken om Etten-Leur samen mooi(er) te maken. Om aan het aantal van bijna 900 spelers te komen was veel energie richting onze lokale netwerken nodig. Het leidde tot een grotere betrokkenheid bij elkaar en nieuwe samenwerking.

Jessica van Sluijs
Verbinder en communicatiespecialist in overheidsparticipatie en omgevingscommunicatie, Gemeente Etten-Leur

De Koers van Gemeente Etten-Leur

Het Startpunt | Huidige situatie

Met een nieuwe Gemeenteraad op komst, was het tijd om te polsen wat er speelt in de gemeente.

De Input | Middelen

KoersKaart (voor- en achterkant), webformulier, Campagnemateriaal

De Heenreis | Verkennen

Met vele inwoners hebben we in een aantal sessies hun KoersKaart ontwikkeld en allerlei instrumenten om campagne te maken.

De Check-in | Mensen

De doelgroep voor deze reis was de gehele gemeenschap. En uiteindelijk is een mooie dwarsdoorsnede van 900 mensen aan tafel gekomen.

Het Keerpunt | Ontdekken

900 inwoners in gesprek over onder andere de vraag: “Wanneer denk jij: Gelukkig woon ik in Etten-Leur?” en “Wat is jouw grote droom voor Etten-Leur in 2030?”

De Output | Opbrengst

Uit alle sessies is data gekomen, die zijn gebruikt om nieuw beleid mee te maken voor de hele gemeente.

De Vervolgreis | Pionieren

Met alle uitkomsten is een uitgebreide analyse gemaakt (zie filmpje), dit is vervolgens in de Gemeenteraad gekomen en hier zijn nieuwe besluiten op gevormd.

De Check-out | Beweging

De spelers hebben helder gekregen welke bijdrage zij kunnen leveren aan hun mooie stad.

Het Eindpunt | Gedroomde situatie

Om samen op pad te gaan naar het Etten-Leur van de toekomst en daar met elkaar invulling aan te geven.


Co-Creators


Guides

Quote Volgt

Meer weten?

Over deze case van Gemeente Etten-Leur of wat wij doen in de sector Overheid? 

Bel 010-261 3 361, mail info@dekoers.nl of vul onderstaand formulier in.