Skip to content

Fidea: Let’s Move

Fidea (Dienstverlening)

Let's Move

Nieuw Werken op de Nieuwe Werkplek


Fidea verhuist naar een nieuwe werkplek. Van een traditioneel kantoorpand naar een open workspace met allerlei nieuwe mogelijkheden. Hoe gaan we op deze nieuwe werkplek met elkaar samen werken? En welke afspraken maken we met elkaar?

Zowel de opbouw van de KoersKaart, als het later met 370 collega’s werken aan een eigen team-KoersKaart was een zeer vruchtbare interactieve oefening, die medewerkers tot nadenken stelde. Het hele proces werd doorgetrokken van de mening van elke individuele medewerker tot een mooi co-creatie resultaat voor 370 medewerkers. En dat alles in een tijdsbestek van drie uur.

Bovendien leuk om via dit ‘speels’ instrument te komen tot degelijke, ernstige en noodzakelijke samenwerkingsafspraken.

Carina Stollenwerk

Senior HR Business Partner @ Fidea

De RoadTripp van Fidea 

(lees van beneden naar boven)

 

BESTEMMING

Door elkaar te helpen om beter samen te werken, profiteren Fidea en haar klanten, maar vooral ook iedere medewerker: Let’s move!


SCHEPPING

Elke speler heeft zijn/haar antwoorden op de KoersKaart gezet. Daarnaast worden via de RoadMapp geanonimiseerde data verzameld om het beleid rond samen werken verder aan te scherpen.

OPVOLGING

In dialoog bewust samen werken op de nieuwe werkplek en elkaar aanspreken op de gemaakte (collectieve) afspraken.

VERLICHTING

Elke speler neemt kennis van de verhuizing en heeft voor zichzelf een helder beeld van wat zijn/haar ideale manier van samen werken is en hoe men daar kan geraken.


ONTMOETING: COME TOGETHER

Door heel Fidea zijn drie grote events georganiseerd met een korte inleiding om vervolgens de dialoog centraal te zetten.


TOERUSTING

– KoersKaart op maat
– Webformulier om data af te vangen
– Beide Nederlands

VOORBEREIDING

– Co-creatie 1: Scope bepalen
– Co-creatie 2: Inhoud KoersKaart bepalen
– Testen: 2 groepen

BEMENSING

Een dwarsdoorsnede van Fidea:
– Medewerkers
– HR medewerkers
– Managers


AANLEIDING

Fidea verhuist naar een nieuwe werkplek. Van een traditioneel kantoorpand naar een open workspace met allerlei nieuwe mogelijkheden. Hoe gaan we op deze nieuwe werkplek met elkaar samen werken? En welke afspraken maken we met elkaar?